VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

– Komu:

Slovakia Hildegard, s.r.o.

Bratislavská 1,  010 01 Žilina

IČO: 50 838482

Telefón: +421 918 891 290

E-mail: slovakiahildegard@gmail.com

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

......................................................................................................................................................................................

– Dátum objednania/dátum prijatia*

......................................................................................................................................................................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

......................................................................................................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

......................................................................................................................................................................................